Slogan


Zespół Vansellingowy składa się z 210 aktywnych sprzedawców podzielonych na 27 Grup Regionalnych. Poniższa mapa przedstawia podział na Grupy wraz z kontaktami do Regionalnych Kierowników Sprzedaży.