Slogan

Władze spółki

KRAMEL INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest reprezentowana przez komplementariusza tj. KRAMEL Invest Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Członkami zarządu komplementariusza są:          

Prezes Zarządu:

        Dariusz Melon

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych:

        Elżbieta Melon

KRAMEL INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300), Gliniana 6 B jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000580437, NIP 7712263662. 

Biuro Zarządu:
ul. Gliniana 6b, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel. (44) 645-06-01
kramel@kramel.pl