Slogan

Dane rejestrowe

KRAMEL INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300), Gliniana 6 B jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000580437, NIP 7712263662. 
 
Spółka jest reprezentowana przez komplementariusza: KRAMEL Invest Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w tym samym sądzie pod numerem KRS 475770, NIP 7712878346, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, którą z kolei reprezentuje prezes zarządu Dariusz Melon albo wiceprezes zarządu Elżbieta Melon.